Rzuty nieruchomości

Rzuty nieruchomości to narzędzie które umożliwia wyświetlenie w wirtualnym spacerze rzutu nieruchomości.

Po umieszczeniu rzutu nieruchomości w wirtualnym spacerze, użytkownik zwiedzający wirtualny spacer może poruszać się po pomieszczeniach za pomocą punktów przejść umieszczonym własnie na tym rzucie, a nie jak do tej pory tylko po punktach przejść.