Formularz rezygnacji z subskrypcji

Aby zrezygnować z subskrypcji wypełnij poniższy formularz.

    Jeżeli w ciągu 7dni nie otrzymasz od nas odpowiedzi telefonicznej lub emailowej prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Numer telefonu dostępny jest w zakładce kontakt znajdującej się w menu strony.

     

    Nota prawna 

    Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy, sprzedaż treści cyfrowych, Klient – Konsument ma wyłączone prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę – uruchomieniu możliwości korzystania z Pakietu Usług (podstawa prawna wyłączenia – art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę odbywa się za pomocą formularza udostępnionego przez Portal pod adresem: https://spotbrowser.com/odstapienie-od-umowy/. Formularz nie ma charakteru obowiązkowego, a oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć w każdej formie, pozwalającej na jednoznaczne wyrażenie woli (na przykład pisemnie, faksem, bądź pocztą elektroniczną).