Pokolenie X,Y,Z. Charakterystyka generacji

Pokolenie X,Y,Z. Charakterystyka generacji

Pokolenia X,Y,Z to trzy różne generacje. Różnią się one  od siebie w znaczny sposób. Pokolenie X, czyli osoby urodzone w drugiej połowie XX wieku. Pokolenie Y, inaczej zwane Milenialsami. Z kolei Pokolenie Z, to Zoomerzy, lub też Post – Milenialsi. Czy charakteryzują się te trzy pokolenia? Przekonajcie się sami.

Pokolenie X – charakterystyka

Pokolenie X to  wszyscy urodzeni w drugiej połowie XX wieku. Według różnych źródeł są to osoby, które przyszły na świat między 1961, a 1985 rokiem. Na ich dzisiejszą postawę ogromny wpływ ma okres, w którym dorastali. Okres PRL-u, upadek komunizmu, nagła zmiana systemu edukacyjnego, czy też rozwój technologii. Pokolenie X określa się tym pomiędzy Baby Boomersami, a Milenialsami. Jest to więc ostatnie pokolenie, którego rozwój nie ukształtowały technologie. Warto podkreślić, iż pokolenie X jest również tym, u którego początki kariery zawodowej przypadły na początki zmian gospodarczych. Z racji tego, że tak zwane „Iksy” to pokolenie, które nie dorastało w telefonem w ręku, traktuje ono Internet jako dodatek do swojej pracy oraz życia.

Pokolenie X o wiele bardziej ceni sobie relacje face – to – face od kontaktu poprzez nowoczesne technologie. Generacja ta jest przywiązana do tradycji, ceni sobie kontakty międzyludzkie, wierzyw autorytety, jest skoncentrowana na cel oraz ambitna. W Internecie szuka zazwyczaj treści poradnikowych, instruktażowych, jak również recenzji.

Pokolenie Y – główne cechy generacji

Pokolenie Y, zwane jest również Milenialsami. Określenie to dotyczy osób urodzonych w latach 80.
i 90. XX wieku. Często również zwane jest „pokoleniem cyfrowym”, „następną generacją”, czy też „pokoleniem Milenium”. W Polsce granice czasowe tego pokolenia obejmują lata 1980-1995. Osoby urodzone w tym przedziale czasowym są wielozadaniowe oraz otwarte na nowe wyzwania. Cenią sobie możliwość relokacji. Milenialsi bardzo często nazywani są pokoleniem nowoczesnych technologii oraz Internetu.

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że pokolenie Y bardzo aktywnie i w wielu dziedzinach życia korzysta z technologii oraz mediów cyfrowych. Milenialsi, dzięki Internetowi żyją w „globalnej wiosce” i posiadają znajomości na całym świecie. Generacja ta dorastała w  świecie pełnym elektroniki, społecznie połączonym przez sieć. Pokolenie to jest otwarte na wszelkie zmiany. Jest pokoleniem skupiającym największą uwagę marketingową. Ze względu na dużą liczbę osób
w generacji Y, pokolenie to jest głównym ogniwem i siłą napędową współczesnej gospodarki.

Pokolenie Z, czyli Post Milenialsi i Zoomerzy

Pokolenie Z jest również zwane Milenialsami oraz Zoomerami. Bardzo często można również spotkać się ze stwierdzeniem, iż generacja Z, to pokolenie nowoczesnych technologii oraz Internetu. Zaliczają się do niej osoby urodzone między 1995-2010 rokiem życia. Z racji tego, że są to pierwsze osoby dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie pokolenie to zwane jest często „generacją multitasking”, „Generacją C”, „Generacją V”, czy też „cichym pokoleniem”.

Specyfiką tego pokolenia jest to, że są to młodzi ludzie praktycznie od zawsze związani z nowoczesną technologią. Przedstawiciele tej generacji od zawsze szukają odpowiedzi w sieci. Charakterystyczne dla tego pokolenia jest również to, ze od zawsze posiada stały dostęp do Internetu. Cechuje się ono większą otwartością, skłonnością do dyskusji na forach internetowych oraz praktycznym używaniem wielu technologii, jak również mediów społecznościowych. Warto podkreślić, iż pokolenie to bardzo często korzysta z nowoczesnych technologii, z racji tego, że dla Post Milenialsów bardzo ważna jest praktyczność. Cenią sobie także użyteczność produktu oraz oszczędność czasu.

Jak widać każda z generacji jest inna oraz wyróżnia się zupełnie innym podejściem do nowoczesnych technologii, jak również praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu. Najbardziej z możliwości tych korzysta Pokolenie Z. Dla tej generacji to ogromne możliwości rozwoju oraz dostęp do wielu rzeczy, które uławiają funkcjonowanie.

 

 

Zdjęcie pochodzi z – pl.freepik.com